Magazynowanie

Jako uzupełnienie kompleksowej obsługi zapewniamy pełen zakres usług w ramach logistyki magazynowej:

* Rozładunek/załadunek (handling)

* Przeładunek towarów (cross docking)

* Składowanie i przechowywanie towaru

* Raportowanie stanów magazynowych w szczególności informowanie o stanie jakościowym i ilościowym    towarów znajdujących się w magazynie

* Paletyzowanie towaru

* Konfekcjonowanie (co-packing)

* Komisjonowanie (order picking)

* Kompletacja (picking)

* Etykietowanie (labeling)

* Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi