CIĄGŁY ROZWÓJ I MODERNIZACJA

Lata 2012 i 2013 to czas modernizacji floty. Wysokie wymagania ze strony klientów oraz chęć sprostania wymogom ekologicznym zaowocowały wymianą 50% naszej floty. Obniżenie kosztów eksploatacyjnych znacznie podniosło naszą konkurencyjność.